A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

‘เครื่องชั่ง’ ความสะดวก แม่นยำ ในครัวเรือนและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร‘เครื่องชั่งอาหาร’ ถือเป็นเครื่องใช้ประจำครัว ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารที่ต้องคำนวณส่วนผสม เครื่องปรุง เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ถูกต้องแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรเบเกอรี่หรือขนมต่าง ๆ ยิ่งต้องใช้เครื่องมือช่วยตวงที่แม่นยำ เพราะหากหนักหรือเบามือไปเพียงเล็กน้อย สัดส่วนของส่วนผสมพลาดไป อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนไปได้ปัจจุบัน เครื่องชั่งอาหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ เครื่องชั่งน้ำหนัก หรือ เครื่องชั่งในครัวเรือน เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยช่วยให้ชั่งปริมาณวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้ประกอบอาหารได้อย่างปริมาณพอเหมาะและช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องชั่งคำนวณราคาได้อีกด้วย เครื่องชั่งอาหารมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็การใช้งานที่ต่างกัน ดังนี้

• ตาชั่งสองแขน เครื่องชั่งโบราณประเภทนี้มักใช้ชั่งโดยการเปรียบเทียบกับของอีกสิ่งหนึ่งที่รู้น้ำหนักอยู่แล้ว เครื่องชั่งประเภทนี้ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากใช้งานง่าย แต่น้ำหนักที่ชั่งได้อาจไม่แม่นยำนัก

• เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งสปริงจะมีแท่นสำหรับวางสิ่งของเพื่อชั่งน้ำหนัก แรงของสิ่งที่ของที่กดลงบนแท่นจะเป็นตัวที่คำนวณน้ำหนักออกมา แต่ก็ไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่นัก เครื่องชั่งรูปแบบนี้พบเห็นกันบ่อยตามตลาดสดทั่วไป

• เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ช่วยให้คุณทำขนมหรือทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ทำขนมเนื่องจากสามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างละเอียดและแม่นยำ อีกทั้งอ่านค่าน้ำหนักได้ง่ายอีกด้วย เครื่องชั่งประเภทนี้ยังมีฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ เช่น การเก็บข้อมูลน้ำหนักที่ชั่งไว้ การเปลี่ยนหน่วยวัด ปอนด์ ออนซ์ กรัม หรือ กิโลกรัม การคำนวณราคาอัตโนมัติจากน้ำหนักที่ชั่ง หรือ การคำนวณปริมาณแคลอรี่

• กิโลชั่งน้ำหนัก กิโลชั่งน้ำหนักจะมีถาดขนาดใหญ่ที่ถอดเปลี่ยนได้ เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ในครัวร้านอาหารหรือในโรงงาน เนื่องจากสามารถชั่งสิ่งของขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งอ่านค่าน้ำหนักได้ง่ายอีกด้วย

• เครื่องชั่งแบบแขวน เครื่องชั่งประเภทนี้ใช้แขวนไว้กับผนังหรือตะขอเกี่ยว โดยสามารถชั่งผลผลิต, เนื้อสัตว์, อาหารแห้ง, หรือสิ่งของรูปทรงแปลก ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งแบบเข็มหรือแบบหน้าจอดิจิตอล

• เครื่องชั่งตั้งพื้น ใช้สำหรับชั่งสินค้าคราวละมาก ๆ เพื่อเช็คปริมาณสินค้าที่ถูกต้อง โดยมีให้เลือกทั้งแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลเหมือนเครื่องชั่งประเภทอื่น ๆ แต่แบบดิจิตอลเป็นที่นิยมมากกว่า แบบเข็มมักราคาถูกว่า อีกทั้งมีขนาดเล็กทำให้ชำรุดง่าย ตัวอย่างของเครื่องชั่งประเภทนี้คือ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

• เครื่องชั่งระบบเมตริก เครื่องชั่งประเภทนี้มีหน่วยน้ำหนักพื้นฐานให้เลือก เช่น กรัมและลิตร ช่วยให้คุณสามารถชั่งทั้งของแข็งและของเหลวได้ เหมาะสำหรับการทำอาหารและการทำขนม

• เครื่องชั่งปริมาณอาหาร ช่วยให้คุณเสิร์ฟอาหารได้อย่างปริมาณพอเหมาะและมีปริมาณคงที่ ทำให้ช่วยประหยัดเงินและจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกทั้งแบบเข็มและแบบดิจิตอลเครื่องชั่งดิจิตอลแบ่งตามค่าความละเอียด ดังนี้

• Compact Bench-Scale - เครื่องชั่งขนาดเล็ก เน้นใช้ชั่งตวงส่วนผสมของอาหาร และ เบเกอรี่ เช่น แป้ง เนย น้ำตาลหรือวัตถุดิบต่าง ๆ มีหน่วยเป็นกรัม ถือว่าเป็นเครื่องชั่งที่มีค่าความละเอียดสูง

• Bench Scale - เครื่องชั่งขนาดกลาง เครื่องชั่งประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชั่งน้ำหนักคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ตอนหลังก็มีการนำมาใช้กับชั่งสินค้าต่าง ๆ ทั่วไปได้เช่นกัน

• Crane Scale - เครื่องชั่งแบบแขวน สำหรับการชั่งสินค้าที่ต้องแขวน โดยมักจะเป็นสินค้าที่ใช้ในโรงงาน

• Floor Scale - เป็นเครื่องชั่งที่มีขนาดใหญ่ ใช้ชั่งน้ำหนักสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้ชั่งลังสินค้าที่จะนำไปจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ค่าความละเอียดน้อยที่สุด เพราะใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

* ค่าความละเอียด คือ ค่าความละเอียดที่เครื่องชั่งจะสามารถอ่านได้สูงสุด หน่วยเป็นทศนิยม สามารถระบุได้ว่าต้องการความละเอียดกี่ตำแหน่ง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการคำนวณราคา เพื่อทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการชั่งและคิดราคา เช่น
- เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 0.0001 กรัม อ่านละเอียด 100 ไมโครกรัม
- เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง 0.001 กรัม อ่านละเอียด 1 มิลลิกรัม
- เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 0.01 กรัม อ่านละเอียด 10 มิลลิกรัม
- เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง 0.1 กรัม อ่านละเอียด 100 มิลลิกรัม

ยกตัวอย่างเช่น สลัดบาร์ อาหารบุฟเฟต์ที่มีการตั้งท็อปปิ้งเพิ่มเติม ร้านค้าแบบนี้จะต้องการเครื่องชั่งที่มีค่าความละเอียดมากกว่าเครื่องชั่งสินค้าทั่วไป


เครื่องชั่ง ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร ตัวอย่างเช่น อาหารทะเล เนื้อสด อาหารแช่แข็ง ควรเป็น ‘เครื่องชั่งกันน้ำ’ สามารถเปียกน้ำได้ จำเป็นสำหรับการชั่งในสภาวะแวดล้อมที่เปียกชื้นและเย็น ดังนั้น เครื่องชั่งกันน้ำจึงต้องมีมาตรฐาน IP68 ในการออกแบบเครื่องชั่งกันน้ำ บอร์ดวงจรต้องซีลกันน้ำ ตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการป้องกันการเปียกและความชื้นไม่ให้มาทำลายตัวอุปกรณ์เหล่านี้ ตัวเครื่องควรกันน้ำเข้า โครงสร้างควรเป็นสเตนเลส ไม่ควรใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดสนิม และข้อควรระวัง คือ ต้องไม่มีการนำไฟฟ้าบนตัวโครงสร้างวัสดุเป็นอันขาด เพราะมีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จึงควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องชั่งกันน้ำให้ดี และต้องมีมาตรฐานสูงกว่าเครื่องชั่งทั่วไป

ตามห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต จะเห็นได้ว่ามี ‘เครื่องชั่งปรินท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Printing Scale)’ หรือที่เรียกกันว่า เครื่องชั่งคำนวณราคา เป็นทั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก และ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบล ในตัว ซึ่งสามารถระบุข้อมูลสินค้า น้ำหนักสุทธิ ราคาสินค้า ราคาสุทธิ บาร์โค้ดสำหรับคิดราคาที่จุดขาย หากมีการเชื่อมกับโปรแกรมสต็อก หรือ POS โดยกำหนดข้อมูล รหัส ราคาของสินค้าให้อยู่ในบาร์โค้ด สามารถนำข้อมูลที่ได้เก็บไว้เป็นรายงานการทำงานของระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบขายหน้าร้านมารวมกัน เพื่อการใช้งานที่สะดวกในการบริหารงานขายและงานควบคุมสินค้า

เครื่องชั่งประเภทนี้นอกจากคำนวณน้ำหนักและราคาได้อย่างแม่นยำ ยังเป็นตัวช่วยที่จะเปลี่ยนให้ธุรกิจ การขายหน้าร้าน เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย ไร้ข้อผิดพลาด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ธุรกิจที่ทันสมัย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าข้อพิจารณาในการเลือกเครื่องชั่ง
• ความคงทน - เครื่องชั่งดิจิตอลที่มีฐานสำหรับชั่งทำจาก สเตนเลส และ แก้ว จะมีความคงทน ทั้งในแง่ความแข็งแรง และไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารที่เป็นกรด เช็ดทำความสะอาดง่าย แต่ราคาสูงกว่าฐานที่ทำจากพลาสติก นอกจากนี้ควรเลือกเครื่องที่มีปุ่มกดที่มีวัสดุหุ้มห่อเรียบร้อย ปุ่มกดไม่ยื่นขึ้นมาเพราะอาจมีเศษอาหารหลุดเข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหายได้
• ความละเอียดของสเกล - เพียงพอกับความต้องการในการใช้งานหรือไม่ เครื่องชั่งที่ใช้ในครัวไม่จำเป็นต้องเลือกแบบที่มีความละเอียดมากจนเกินไป เพราะยิ่งมีความละเอียดมาก ราคาก็ยิ่งแพงมากขึ้น
• ประโยชน์หรือฟังก์ชันเพิ่มในการใช้งาน เช่น สามารถเปลี่ยนหน่วยเมตริกเป็นหน่วยอังกฤษ มีนาฬิกาบอกเวลาและนาฬิกาจับเวลา มีโปรแกรมสำหรับคำนวณค่าพลังงานของอาหาร มีเทอร์มิเตอร์อุณหภูมิเหมาะสำหรับอาหารบางประเภท มีปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เป็นต้น
• ขนาดของเครื่องชั่ง - เลือกขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน
• สามารถทำความสะอาดเก็บรักษาได้ง่าย

การเลือกซื้อหรือเลือกใช้พิจารณาจากการใช้งานเป็นหลัก ถ้าเป็นการผลิตจำนวนน้อยควรเลือกซื้อเครื่องชั่งขนาดเล็ก เพื่อจะได้รายละเอียดของน้ำหนัก แต่ถ้าเป็นการผลิตจำนวนมากควรเลือกซื้อขนาดใหญ่ โดยเลือกเครื่องชั่งที่มีเครื่องหมายการค้าที่มีความเที่ยงตรง และแม่นยำ สำหรับการใช้งานควรมีภาชนะรองรับทุกครั้ง เช่น ถุงพลาสติก, จาน, ชาม เพื่อไม่ให้ส่วนผสมเปื้อนเครื่องชั่ง หลังจากใช้งานแล้วควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง

‘เครื่องชั่ง’ นอกจากจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตการทำอาหารอร่อยและง่ายขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารหรืออื่น ๆ ก็ตาม คือ ต้องควบคุมคุณภาพสินค้าของตนเองไว้ให้ได้ และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกระดับ


ขอบคุณที่มาโดย : POSPOS , TEP INNOVATION CO LTD , KILOTHAI CO LTD , ChefPeeNaa จาก naapastrychef.blogspot.com , FOODIE TASTE , ScaleDD , POSPAK

ขอบคุณภาพโดย : wirestock จาก Freepik , originalmockup จาก Freepik , Gustavo Fring จาก Pexels

อ่านบทความเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่