A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

อาหารพร้อมทาน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคนิวนอร์มอลสภาพสังคมที่เร่งรีบและการแข่งขันสูงในปัจจุบัน อีกทั้งสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราต้องปรับเปลี่ยนไปในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม Work from Home รวมถึงความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเตรียมและรับประทานอาหาร

อาหารพร้อมรับประทาน สามารถรับประทานได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการละลายหรือปรุงแล้ว โดยแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิตได้ 2 รูปแบบ คือ อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และ อาหารรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) โดยใช้ความเย็นรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสด โดยทำให้อาหารมีอุณหภูมิต่ำเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและต้องนำมาอุ่นก่อนรับประทาน
อาหารแช่แข็ง เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น 4-7 นาที เก็บรักษาได้ 18 เดือน
อาหารแช่เย็น เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำกว่า 4-7 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น 1-2 นาที เก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน

Ready to Eat มีชื่อย่อว่า RTE หรือบางคนเรียกว่า Ready Meal คือ อาหารปรุงสุกเรียบร้อยบรรจุในซอง ทำการผ่านความร้อนโดยไมโครเวฟ แล้วรับประทานได้

ปัจจุบันอาหารรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิต ทำให้ปัจจุบันอาหาร Ready to Eat หรือ อาหารแช่แข็ง – แช่เย็นสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน มีรสชาติ และเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับอาหารที่ปรุงสดเป็นอย่างมาก และมีราคาที่ถูก สามารถหาทานได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ ทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

ส่วน Ready to Cook คือ อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง เป็นการลดขั้นตอนในการเตรียมอาหาร เช่น กุ้งที่ผ่านการแกะเปลือก หัว ทำความสะอาดแล้ว สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลย

อาหารประเภท Ready to Cook เป็นหนึ่งในประเภทอาหารพร้อมรับประทานที่ได้รับความนิยมมากขึ้น อาหารพร้อมปรุงนั้นมีการเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารเป็นเซ็ท เพื่อให้สามารถปรุงอาหารสดใหม่ไว้รับประทานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา อีกทั้งมีความอร่อยแตกต่างจากอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่แข็งที่ปรุงสำเร็จรูปมาแล้ว ใช้วิธีเพียงแค่เข้าไมโครเวฟอุ่นเท่านั้น ซึ่งนั่นอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงกว่าการปรุงใหม่

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารในฐานะครัวของโลก ทำให้สามารถทำการตลาดสินค้ากลุ่มใหม่ได้มากขึ้น จากที่ไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ในแต่ละปีจำนวนมาก ด้วยจุดแข็งที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ และมีการต่อยอดไปสู่การผลิตอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน ตลอดจนเครื่องประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบ เชื่อมั่นได้ว่าในวิกฤตโควิด-19 นี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะต่อยอดการทำตลาด 'อาหารพร้อมปรุง' เพื่อสร้างรายได้สู่ประเทศต่อไปขอบคุณที่มาโดย BANGKOKBANK SME , DEZPAX , สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ขอบคุณภาพโดย xb100 จาก Freepikบทความน่าสนใจ
เช็กให้ชัวร์ก่อนใช้อุ่นอาหาร พลาสติกชนิดไหนเข้าไมโครเวฟได้บ้าง
พลาสติก Food Grade