A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

‘เนื้อแปรรูป’ ทานได้อย่างเหมาะสมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทต้องปรับตัวเพื่อสอดรับการพฤติกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว หาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญ นั่นคือ ความสะอาด ปลอดภัย ที่ปรับเปลี่ยนกับยุคนิวนอร์มอล ดังนั้น เนื้อแปรรูป อาทิ ไส้กรอก แฮม เบคอน จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยม ที่หลายคนเลือกทาน

ขณะเดียวกัน องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดงอยู่ในกลุ่มที่อันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล และตั้งคำถามว่าหากทานเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ได้มีอันตรายมากอย่างที่กังวล และปัจจุบันกระบวนการผลิตไส้กรอกในไทยมีพัฒนาการก้าวหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน ล้ำสมัย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ทั้งคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสินค้าส่งออก ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าการทานเนื้อแปรรูปนั้นปลอดภัยหากทานอย่างเหมาะสม

การใช้สารไนไตรท์ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค โดยเฉพาะแบคทีเรีย Clostridium Botulinum ที่ผลิตสารพิษที่มีอันตรายรุนแรงถึงชีวิต และจับไมโอโกลบินซึ่งโปรตีนในเนื้อสัตว์ที่ทำให้เนื้อมีสีชมพูแดงน่ารับประทาน รวมทั้งป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันระหว่างการเก็บ ทำให้ไส้กรอกมีกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่ดีระหว่างการเก็บรักษา ไม่ใช่เพียงความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียว ผู้ผลิตในไทยยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงวางระบบมาตรฐานการผลิตอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เพื่อให้มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด ด้วยการพัฒนาด้านผลิตอาหาร

ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากตัวบุคคล อาทิ อายุ ประวัติการเกิดมะเร็งในครอบครัว การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร การสูบบุหรี่ ดังนั้น อาหารจึงเป็นเพียงส่วนเดียวที่อาจส่งผลต่อการเป็นมะเร็ง แต่หากเปรียบเทียบอาหารกับบุหรี่ อันตรายและความเสี่ยงคงเทียบกันแทบไม่ได้ เพราะในกระบวนการผลิตอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะมีมาตรฐานระดับสากลที่ปลอดสารอันตราย

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ เนื้อแดง เนื้อแปรรูป มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน สังกะสี เหล็ก และวิตามินบี 12 เป็นต้น หากงดรับประทานอาหารในกลุ่มนี้ อาจจะทำให้ไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนวิจัยมะเร็งโลกแนะนำว่าควรรับประทานเนื้อแดงไม่เกิน 500 กรัมต่อสัปดาห์ และรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ไข่ เต้าหู้ และถั่วต่าง ๆ รวมทั้งเลือกบริโภคอาหารให้มีความหลากหลาย เลี่ยงรับประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งซ้ำกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เพราะอาจส่งผลให้เกิดสะสมสารพิษในร่างกาย

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการต้องมีความหลากหลาย ในปริมาณที่เหมาะสม สะอาด ปรุงสุก ซึ่งกระบวนการประกอบอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ พิถีพิถัน และหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดหรือไขมันสูง เพราะส่งผลเสียต่อร่างกาย พร้อมกันนี้ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้บริโภคมีภูมิต้านทานที่ดี มีร่างกายแข็งแรง


ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ - www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-561178
ขอบคุณรูปภาพประกอบโดย beats1 และ Timolina จาก www.shutterstock.com