A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

อุตสาหกรรมน้ำตาลกับระบบอัตโนมัติที่ (จำเป็น) ต้องใช้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกษตรกรรมยุคใหม่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งจากเครื่องจักรที่จะเข้ามาเสริมสมรรถนะการผลิต หรือจัดการระบบในการผลิตทั้งหมด เพื่อเพิ่มสถานะการแข่งขัน ในโลกยุคหลังโควิด-19 อุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มที่ดีหากเทียบกับอุตสาหกรรมภาคอื่น ๆ หนีไม่พ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม หนึ่งในปัจจัย 4 ที่ไม่มีวันห่างหายไปจากชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใด และส่วนประกอบสำคัญในอาหารทั้งหมดในโลกนี้ที่เราขาดไม่ได้เลยและต้องมีใช้แทบทุกครัวเรือนก็คือน้ำตาล

น้ำตาลมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะเป็นรายได้หลัก ที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย รวมถึงแรงงานท้องถิ่น น้ำตาลเป็นแหล่งของคาร์โบรไฮเดรตที่มีราคาถูก เก็บรักษาได้ง่าย เป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อประชากรโลกในปัจจุบันและอนาคต แม้จะได้รับผลกระทบบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีหากเทียบกับอุตสาหกรรมภาคอื่น ๆ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ในแต่ละปีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกว่า 430,000 ครัวเรือน รวมถึงผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของผู้เล่นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและรักษาสมดุลอำนาจต่อรองระหว่างเกษตรกรและโรงงานน้ำตาล รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะ Contract farming ที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk) ในการขายผลผลิตของเกษตรกร และการซื้อวัตถุดิบของโรงงานน้ำตาล นอกจากความร่วมมือของผู้เล่นในประเทศแล้ว ยังมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย อาทิ การที่ผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ บราซิล ไทย และ ออสเตรเลีย กระจายตัวในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกัน ทำให้ผู้ส่งออกแต่ละรายสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคของตนได้ ซึ่งเป็นผลจาก 2 ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าขนส่งและข้อตกลงการค้าเสรีโดยตลาดส่งออกน้ำตาลหลักของไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มการบริโภคน้ำตาลสูงขึ้น โดยเฉพาะ อินเดียและจีน ซึ่งเป็นเป็นผู้บริโภครายใหญ่สุดของโลก (สัดส่วนรวมกันถึง 1 ใน 3 ของโลก)

ต่อเนื่องจากผลของความร่วมมือในประเทศและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เอื้อให้ธุรกิจน้ำตาลมีความสามารถในการสร้างรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จนส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลสามารถนำผลกำไรไปต่อยอดโดยการขยายโรงงานและการลงทุนไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน (เอทานอล)

เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมน้ำตาล และสินค้าเกษตร
คำถามก็คือ แล้วเครื่องจักรที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลของเรา ที่จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่มีศักยภาพในการตลาดโลกต้องเป็นเครื่องจักรแบบใด คำตอบหนึ่งในจำนวนเครื่องจักรมากมายในอุตสาหกรรมการเกษตรก็คือ เครื่องบรรจุถุงความเร็วสูง ที่เหมาะสำหรับการบรรจุวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ลดของเสียและความเสียหาย รักษามาตรฐานความสะอาด ช่วยลดเวลาในการบรรจุถุง พร้อมทั้งมีรูปแบบการทำงานตอบสนองโรงงานในระบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่นเดียวกัน

โรงงานที่มีความสามารถในการบรรจุหีบห่อได้อย่างรวดเร็วจะกุมความได้เปรียบด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนได้อีกข้อหนึ่ง เพราะเป็นหน่วยสำคัญในการเชื่อมต่อจากผลผลิตไปยังหน่วยจัดส่งถึงมือลูกค้า

คำตอบนั้นอยู่ใน ‘เครื่องบรรจุถุงความเร็วสูง OML-1140 Premier Tech Chronos’

จุดเด่นของ ‘OML-1140 Premier Tech Chronos’
ตอบโจทย์แต่ละ Segment ของผลิตภัณฑ์การเกษตรเช่น ข้าว – แทนที่ระบบแมนนวลแบบดั้งเดิมจากที่เคยใช้วิธีการชั่ง ตวง ตักข้าวสารใส่ถุงด้วยมือคนมาโดยตลอดมาใช้ระบบอัตโนมัติ ทั้งระบบแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ การบรรจุถุงสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวสาร น้ำตาล และอาหารสัตว์ มีความแตกต่างกัน โดยข้าวสารกับอาหารสัตว์สามารถบรรจุถุงได้ไวและมีความเสถียรกว่า ส่วนน้ำตาลนั้นมีพฤติกรรมการไหลที่ขึ้นอยู่กับความชื้น (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) ซึ่งมีค่าไม่แน่นอน ดังนั้น การใช้เครื่องจักรบรรจุถุงน้ำตาลจึงต้องเป็นเครื่องจักรสำหรับการบรรจุน้ำตาลโดยเฉพาะ เช่น ชนิดของวัสดุของเครื่องบรรจุและเครื่องชั่งจะต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ำตาล และต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเป็นต้น

ประหยัดแรงงานและลดความเสี่ยงในเรื่องการใช้แรงงานมนุษย์

ช่วยลดอุบัติเหตุในไลน์การผลิต

ประสิทธิภาพในการบรรจุถุงดีขึ้น มีความแม่นยำในการชั่ง ตวง วัด และความต่อเนื่องในการผลิตที่สามารถควบคุมได้

ผลประโยชน์ในระยะยาวคือ ประหยัดต้นทุน-เพิ่มผลกำไรได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากทั้งการเพิ่มซัพพลายและเข้าถึงดีมานด์ตลาดส่งออกหรือ Modern Trade

คงทนกว่าเครื่องรุ่นอื่นที่มีความเร็วพอ ๆ กัน

ทั้งหมดนี้ คือ เหตุผลที่อุตสาหกรรมน้ำตาล ข้าวสารและอาหารสัตว์จะได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้เครื่อง OML-1140 ทั้งในแง่ของการลงทุน การใช้งาน และประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง

สรุป ทำไมเครื่องบรรจุถุง OML-1140 ถึงเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในตลาดน้ำตาล

– เพราะการบรรจุน้ำตาลต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดเป็นอย่างมาก มีการจำกัดโซนอย่างชัดเจน โดยเครื่องบรรจุ “OML-1140” ถูกออกแบบมาให้มีการทำความสะอาดง่าย จึงตอบโจทย์ข้อนี้สำหรับผู้ผลิตน้ำตาล เนื่องจากน้ำตาลมีความเหนียวและมีฝุ่นน้ำตาลมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เครื่อง OML-1140 จึงได้รับการออกแบบให้มี seal แบบพิเศษ เพื่อป้องกันฝุ่นน้ำตาลจึงช่วยให้ ประสิทธิภาพ การทำงานดีขึ้น

– ปัจจัยสำคัญของโรงงานน้ำตาลคือเรื่องความต่อเนื่องในการผลิตและบรรจุ เนื่องจากฤดูกาลหีบอ้อยเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำการผลิตอย่างเนื่องเป็นระยะเวลานาน 4-5 เดือน เพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่มีความเสถียร (Reliability) สามารถทำการบรรจุได้อย่างต่อเนื่องจึงมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของผู้ผลิตน้ำตาลในอีกทางหนึ่ง

– ความแม่นยำ (Accuracy) จากเครื่องชั่งซึ่งเป็น Core Product อันโดดเด่นของพรีเมียร์ เทค มีชื่อเสียงในเรื่องความแม่นยำของเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับสินค้าเกษตรมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเป็นตัวเลือกของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย

– จุดแข็งในเรื่องบริการหลังการขาย (Client Solutions) มีทีมซ่อมบำรุงพร้อมให้บริการ ประจำอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งยังมี Hot Line ที่สามารถโทรเข้ามาปรึกษาทีมเทคนิคได้ทันทีแบบ 24/7 ในเวลาที่เครื่องมีปัญหา และอีกหนึ่งบริการที่มอบให้กับลูกค้าเพื่อตอบรับกับ digital trend และ Covid-19 ก็คือ Virtual Assistance ที่สามารถซ่อมเครื่องจักรผ่านทางรีโมตออนไลน์ รับชมการทำงานได้ที่ลิงค์ https://lnkd.in/g8S_m3g


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ptsystemsautomation.com/th-th