A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

จับข้าวไทยใส่นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายกระดับ SMEจับข้าวไทยใส่นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายกระดับ SME
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย นับเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เพราะแม้จะมีสัดส่วนการส่งออกน้อย แต่มีการเติบโตที่สูง อย่างไรก็ดี การส่งออกส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นกลาง อย่างขนมปังกรอบ แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว และแป้งข้าวเจ้า เท่านั้น เพราะฉะนั้น หากจะกล่าวว่า ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย ยังมีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ไปได้ไกลกว่านี้ได้ในอีกหลายด้าน คงไม่เกินจากความจริงแต่อย่างใด

จากการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวในประเทศไทยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าปัจจุบันประเทศไทยก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่ใส่นวัตกรรมหลายประเภทเข้าสู่ตลาด เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศบ้างแล้ว ซึ่งก็มีแนวโน้มตลาดที่สดใส ด้วยปัจจัยบวกและโอกาสของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่ขานรับ และซื้อหาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวมาบริโภคกันเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (Niche Market) ดังนี้

เทรนด์รักสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ความตื่นตัวและใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น (Health Conscious) เช่น การลดอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลให้น้อยลง รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เน้นอาหารที่ให้คุณค่าในแง่ที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มน้ำนมข้าว (Rice Milk) น้ำนมข้าวกล้องงอก ผงชงพร้อมดื่มที่ผลิตจากข้าว เป็นต้น

· ความเร่งรีบของสังคมเมือง
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตในเมืองที่เร่งรีบและวุ่นวาย มีเวลาน้อยในการเตรียมอาหาร รวมถึงการขยายตัวของชนชั้นกลางอาหารกึ่งสำเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพร้อมปรุง (Readyto-Cook) และอาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เช่น ข้าวสวยพร้อมทานทั้งรูปแบบฟรีซเป็นข้าวกล่อง และที่บรรจุเป็นข้าวกระป๋อง (Canned Rice) จึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ

· ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional Food Product) เช่น เส้นพาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าที่ปลอดกลูเตน (Gluten Free) นมข้าวกล้องงอก เพื่อลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

· เข้าถึงตลาดทั่วโลก ด้วยช่องทางการขายออนไลน์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์ไว้ชัดเจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่จะตอบโจทย์การจำหน่ายช่องทาง Online ซึ่งก็คือ อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถเก็บได้นาน โดยผู้ประกอบการ SME จะต้องทำการตลาดในรูปแบบตลาด Online ซึ่งเป็นแบบ B2C-Online-Shopping ที่กำลังมาแรง และไม่เพียงแต่คนรุ่นใหม่เท่านั้นที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่มีผู้บริโภคแทบทุกช่วงวัยที่เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะทำได้ง่าย ประหยัดเวลาและการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการขายแบบออฟไลน์ มาเป็นการเพิ่มช่องทางการขายแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค (เดลิเวอรี่) เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ขยายตัว ยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME รายใหม่ก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนร้านค้าได้ในช่วงแรกด้วย


ขอบคุณที่มาและรูปภาพจาก : Kasikorn Bank
- https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Pages/Thai-Rice_Innovation.aspx
- https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-Rice_Innovation_FullPage.pdf