A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

สายดื่ม สายเมา ต้องระวังในสังคมปัจจุบัน ตามงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้ต่าง ๆ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อยู่เสมอ เครื่องดื่มชนิดนี้จะช่วยทำให้เรารู้สึกสนุกสนานขึ้น แต่ทั้งนี้ปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้แอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในสุราประเภทต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เข้าสู่กระแสเลือดไปที่สมองภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะหากดื่มในขณะท้องว่าง ยิ่งทำให้เกิดอาการเมาเร็ว อีกทั้งในแอลกอฮอล์มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทและสมองอีกด้วย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงเรื่องความทนต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คนที่มีโรคประจำตัว ดีกรีของเครื่องดื่ม และระบบเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย การดื่มปริมาณมากและในระยะเวลาสั้น ๆ นั้น อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาท หลังจากการดื่มเข้าไป ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะขึ้นสูงสุดภายในระยะเวลาเฉลี่ยโดยประมาณ 45 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ในร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มจากการวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในการดื่มช่วงแรกนั้น ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ บาดเจ็บ และพฤติกรรมรุนแรง
ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ดื่มจะเกิดอาการสับสน
ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ดื่มจะมีอาการง่วง สับสน มึนงง และซึม
ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ผู้ดื่มจะเกิดอาการสลบ ในปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงระดับนี้ สามารถกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการรู้สึกตัวของผู้ที่ดื่มได้ ดังนั้น การดื่มเบียร์ เหล้า หรือไวน์ ปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ๆ อาจทำให้ผู้ดื่มหมดสติ ชีพจรช้าลง การหายใจแย่ลง จนถึงอาจหยุดหายใจ อันตรายต่อชีวิตได้

ปัจจัยที่เสริมให้การดื่มสุราได้รับผลกระทบต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์มาก คือ การดื่มแบบเพียว และการดื่มขณะท้องว่าง เป็นต้น สำหรับแอลกอฮอล์ไม่ว่าในรูปแบบใดก็มีแต่ผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ คนที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ การดื่มแอลกอฮอล์นอกจากเป็นสาเหตุทำให้ป่วยและตายก่อนวัยอันควรแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุ ความรุนแรงอันเกิดจากขาดสติ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้สนุกสนาน ดื่มเพื่อเข้าสังคม แต่หากดื่มในปริมาณมากเกินไป ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน บางทีอาการของโรคภัยอาจยังไม่แสดงให้เห็น นั่นคือภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุด

ขอบคุณที่มา:
https://www.ocare.co.th/blog/แอลกอฮอล์
https://www.smartsme.co.th/content/226609