A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

INDUSTRY INTERVIEW

    

"ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม" ตื่นตัวกับเรา เติบโตอย่างต่อเนื่องตื่นตัวกับเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตสินค้ามาตรฐานส่งออกระดับนานาชาติ เรามุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สินค้า และการผลิตเสมอ ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด รวมถึงการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ตามรอยของรัชกาลที่ 9 สร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชน ไม่แปลกใจที่เราจะได้พัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นที่ไร่หลักๆ ทางภาคเหนือตอนบนแปรเปลี่ยนทรัพย์ที่เกิดจากดิน นี่เป็นจุดเล็กๆ ที่เกษตรกรหลายๆ ครัวเรือนพูดถึงเรา เกษตรกรชุมชนเล็กๆ ที่รวมกลุ่มกัน 3,500 ถึง 4,000 ครัวเรือน รวมตัวกันหยอดเมล็ดพันธุ์บนไร่นา ซึ่งใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก 16,000 ไร่ต่อปี ให้เป็นพื้นที่สีเขียวปกคลุมไปด้วยถั่วแระญี่ปุ่นที่เป็นพืชเกษตรหลักของเรา รวมถึงการที่เกษตรหมุนเวียนปลูกพืชนานาชนิด เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะไถ่กลับ เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินต่อไป

ผลผลิตของเราส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าประจำ และการได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนลูกค้าใหม่ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านระบบการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตและบรรจุ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างมากที่สุด

GROW TOGETHER
เราทำงานร่วมกับคนท้องถิ่น สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้ปลูกผลผลิตคุณภาพ ผ่านระบบประกันราคาที่เข้าใจง่าย มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกษตรกรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเลือกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเฉพาะ และพื้นที่ในการเพาะปลูกที่เหมาะสมให้ อีกทั้งยังมีนวัตกรรมในการเกษตรที่เข้ามาช่วยให้ได้ถั่วที่มีคุณภาพ
– มีระบบห้องแล็บมาตรฐานโลก ISO 17025 ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
– มีการให้ความรู้เฉพาะ (Knowledge) แก่เกษตรกร ผู้ปลูก ให้สามารถปลูกพืชที่ปลอดภัย และได้ผลผลิตที่ดี
– มีการเก็บข้อมูลสภาพอากาศมาวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะส่งผลต่อผลผลิต
– มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ในการคัดเลือกสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน

5 CARE - EDAMAME
ขั้นตอนดูแลถั่วแระญี่ปุ่นให้คุณได้รับรสชาติสดจากฝักถั่วแระญี่ปุ่นเต็มเมล็ด
1. ถั่วแระญี่ปุ่นของเราปลูกในดินอันชุ่มชื่นที่อุณหภูมิประมาณ 25-27 ºc และค่า pH ระหว่าง 6.0-6.5 ปลูกในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับถั่วแระญี่ปุ่น
2. รากงามจากการดูแลที่ดี มั่นใจได้ว่าถั่วแระญี่ปุ่นของเรามีระบบรากที่แผ่กว้างเป็นรูปใบพัดญี่ปุ่นอันสวยงาม
3. สีเขียวของทุกสารอาหารในดินที่สมบูรณ์ ทำให้ถั่วแระญี่ปุ่นของเราเขียวและสดกรอบ ให้รสหวานอร่อย
4. รูปร่างไร้ที่ติทรงโค้งคอด เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับการเก็บเกี่ยวถั่วแระญี่ปุ่น
5. รักษ์โลกเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ด้วยความรัก ความรู้ และทักษะ ของเกษตรกรผู้พิทักษ์ดิน ถึงมือคุณ

SHARING SUSTAINABILITY
แผนการปลูกที่วางไว้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกษตรกรทำตามได้จริง ผลผลิตของเราจึงได้มาตรฐาน พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และก่อให้เกิดการเกษตรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วยกัน

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 บนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารระดับโลก ซึ่งการส่งออกเราเน้นกลุ่มตลาด ญี่ปุ่น อเมริกา และเอเชีย ส่วนตลาดในอนาคต คือ ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้
นอกจากนี้ เรายังมีข้อมูลอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่อยากจะนำเสนอ นั่นคือ เรากำลังศึกษาเรื่อง Smart Farm ให้การปลูกพืชผลมีระบบมาจัดการทั้งหมดอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: LANNA AGRO INDUSTRY CO LTD (LACO)