A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

NEWS

    

'PLASCOFF' วัสดุใหม่จาก ขยะพลาสติก+กากกาแฟ

“PLASCOFF"

“พลาสติก”เป็นวัสดุสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ แต่กระบวนการผลิตที่ขาดความระมัดระวัง และการใช้อย่างไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศดัง การใช้ “พลาสติก”ที่รีไซเคิลได้100% และการนำ“ขยะพลาสติก”มาใช้ใหม่ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการลดปัญหามลพิษ

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจในวันนี้เกิดขึ้นโดยงานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันนวัตกรรม ปตท. ที่นำ “ขยะพลาสติก” จากขวด PET (Polyethylene Terephthalate) และ PP (Polypropylene) มาผสมผสานกับ “กากกาแฟ” ขยะอินทรีย์ที่เหลือใช้จากการคั่วกาแฟ มารีดขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกในชื่อว่า PLASCOFF ที่มีผิวสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ มีสีที่มีความเป็นธรรมชาติของกากกาแฟ และมีความเหนียว ยืดหยุ่น

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นนี้ PLASCOFF จึงถูกนำไปใช้เป็นส่วนของพื้นนั่งบนเก้าอี้ หากไม่ได้ใช้งานแผ่นพลาสติกนี้จะมีลักษณะตรง แต่จะโค้งงอรองรับสรีระร่างกายเมื่อถูกนั่ง ทำให้ผู้ใช้สัมผัสถึงความยืดหยุ่นของวัสดุในขณะนั่ง

ตัวเก้าอี้ออกแบบโดยทีมงานจาก HOOG-Design ที่สร้างสรรค์รูปทรงให้มีความเรียบง่ายเพื่อชูวัสดุใหม่จากขยะให้เป็นพระเอกของชิ้นงาน โดยใช้ไม้สักเป็นโครงสร้างหลักของเก้าอี้สตูล สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เปลี่ยนขยะที่เป็นมลพิษให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากับประโยชน์ใช้สอย และช่วยสร้างความตระหนักต่อการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า

“PLASCOFF"

ทีมงานยังออกแบบเก้าอี้สตูลให้สามารถถอดประกอบได้ง่าย ชิ้นส่วนเมื่อแยกออกจากกันแล้วสามารถบรรจุในกล่องแบบFlat Pack เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ทั้งยังมีน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดมีชื่อที่น่ารักว่า Brownie ให้ความรู้สึกเหมือนขนมบราวนี่ที่อบใหม่พร้อมใช้งาน

อีกหนึ่งแนวคิดในการใช้นวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาวัสดุใหม่จากขยะพลาสติกและกากกาแฟอย่างสร้างสรรค์ นอกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษได้แล้ว ยังช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มากประโยชน์ใช้สอย เช่น แผ่นรองนั่งสำหรับเก้าอี้ คุณสมบัติที่โดดเด่นของวัสดุยังเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์หยิบจับไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอีกมากมายด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886902