A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

NEWS

    

5 เหตุผลว่าทำไมตลาดนํ้ามะพร้าวควรส่งออกต่างประเทศ

“คำอธิบายภาพเพื่อช่วยค้นหา

จากการคาดการณ์ของ Zenith บริษัทที่ปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของอังกฤษ ออกมาประเมินถึงแนวโน้มตลาดนํ้ามะพร้าวทั่วโลก ว่าจะมีการเติบโตสูงถึง 26.8% ในปี 2563 และมีมูลค่าสูงถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมายังผู้ประกอบการชาวไทยที่จะใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเข้าไปรุกตลาด โดยใช้จุดเด่นของคุณภาพมาเป็นจุดขายสำคัญในการขยายตลาดระดับโลก

มาดูกันว่าทำไมตลาดนํ้ามะพร้าวถึงควรส่งออกต่างประเทศ

1. แนวโน้มการดูแลสุขภาพกำลังมาแรง และเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ส่งผลให้สินค้าโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตสูงตามไปด้วย หนึ่งในสินค้าที่กำลังมาแรงได้แก่ นํ้ามะพร้าว ทั้งรูปแบบนํ้ามะพร้าวสด นํ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง รวมไปถึงนํ้ามะพร้าวแปรรูป ซึ่งมะพร้าวในไทยถือเป็นสินค้าที่ปลูกและหาซื้อได้ง่าย

2.ความต้องการที่มีมากกว่ากำลังผลิต การมีพื้นที่การปลูกที่ลดลงทำให้ต้องขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะชาวสวนเลือกไปปลูกอย่างอื่นที่ได้ราคาดี และใช้เวลาน้อยกว่า โดยการเริ่มปลูกมะพร้าวใหม่อีกครั้งอาจต้องใช้เวลานานหลายปี เมื่อปริมาณมะพร้าวมีจำกัด การนำสินค้าไปเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกจึงดีกว่าการขายแข่งทางด้านราคาในภายประเทศ

3.ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถปลูกมะพร้าวได้เยอะ และความต้องการภายในประเทศมีไม่มาก ซึ่งสามารถใช้ข้อดีในจุดนี้สร้างความได้เปรียบด้วยการส่งไปขายกับประเทศที่ผลิตมะพร้าวได้น้อยอย่างสหรัฐฯ และยุโรป

4.การแข่งขันภายในประเทศที่ดุเดือดไม่ใช่เพียงนํ้ามะพร้าวเพียงอย่างเดียวที่ต้องแข่งกันเองซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยมีนํ้ามะพร้าวพร้อมดื่มอยู่ถึง 8 แบรนด์ และเนื่องจากว่าประเทศไทยมีผลไม้อยู่หลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นนํ้าผลไม้พร้อมดื่มได้ ทางเลือกสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้หลากหลาย ซึ่งเท่ากับว่าผู้บริโภคก็จะมีอำนาจในการต่อรองสูงที่ไปด้วย

5.มะพร้าวเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติ ทนทาน เก็บได้นาน และมีบรรจุภัณฑ์ในตัวเองที่มีความสวยงามอยู่แล้ว มะพร้าวในประเทศไทยนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องเอกลักษณ์ในรสชาติและความหอม และประโยชน์ที่มากมาย ซึ่งเหมาะกับการแปรรูปส่งออกต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นอย่างมาก