A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

บรรจุภัณฑ์อาหารกับไอเดีย 'พาสต้า'เมื่อนักวิจัยพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งการเปลี่ยนรูปร่างดังกล่าวนำไปสู่การลดขนาดและการใช้งานบรรจุภัณฑ์ และลด Footprint ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เวลาเห็นใครคุยกันเรื่อง 'แปลงร่าง/แปลงกาย' อาจคิดว่าเป็นแค่เรื่องของเด็ก ๆ หุ่นยนต์ ซุปเปอร์โรบอท หรือ ตัวละครในภาพยนต์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอาหารนั้นก็มีการแปลงกายหรือเกิดการเปลี่ยนรูปร่างมานานแล้ว ในตำราทำอาหารหรือการแข่งขันทำอาหารสมัยนี้เราอาจจะเคยเห็นอาหารที่หยดไนโตรเจนเหลวแล้วเปลี่ยนรูป ให้ความร้อนแล้วรูปร่างจะมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้มักจะอยู่ในกลุ่ม Culinary Art หรือศิลปะการประกอบอาหารที่ต้องใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับประสบการณ์ไม่น้อยในการรังสรรค์ โดยมากอาหารที่เปลี่ยนรูปได้เหล่านี้มักจะเป็นอาหารที่ต้องปรุงสดหรือทำขึ้นเฉพาะกิจเท่านั้น

เมื่อขยะจาก บรรจุภัณฑ์อาหาร มีปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของปัญหาการถมขยะในสหรัฐอเมริกา การค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธีลดประมาณบรรจุภัณฑ์ นักวิจัยจึงได้คิดถึงการออกแบบวัตถุดิบให้สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้โดยคำนึงถึงความเรียบง่ายเป็นหลัก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเรียบแบน ลดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ หนึ่งในตัวอย่างที่นักวิจัยนึกถึง คือ 'พาสต้า' ซึ่งมีหลายรูปทรง มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างหลากหลายอย่างมาก

ความท้าทายสำคัญสำหรับการผลิตพาสต้า 3 มิติที่สามารถเปลี่ยนรูปนี้อยู่ที่กลไกในการเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นดังที่ต้องการระหว่างการทำอาหาร ปัจจัยสำคัญในการวิจัยนี้อยู่ที่ 2 ประเด็นหลัก คือ ส่วนผสมของแป้งที่ใช้ตั้งต้นและลวดลาย (Pattern) ที่อยู่บนผิวของพาสต้า

อย่างที่เรารู้กันดีว่าเมื่อวัตถุใด ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขึ้นวัตถุนั้น ๆ สามารถที่จะยืดขยายหรือหดตัวได้ ในกรณีของพาสต้านี้ คือ การหดตัวเมื่อถูกต้ม ลวดลายบนผิวเมื่อถูกความร้อนผ่านน้ำจะทำให้รูปร่างของพาสต้าที่แบนเรียบอยู่แต่เดิมนั้นเปลี่ยนไปตามที่ถูกออกแบบไว้

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่หลากหลายนี้จะนำไปสู่การลดปริมาณ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ตลอดจนอาจสามารถลดวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ใช้ในการผลิตได้ นอกจากจะประหยัดต้นทุนสำหรับผู้ผลิตแล้วยังเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโลกไปพร้อมกันอีกด้วย


ขอบคุณที่มาโดย Advances.sciencemag.org , MODERN MANUFACTURING
ขอบคุณภาพโดย Ulrike Leone จาก Pixabay