A comprehensive directory of food manufacturers, distributors and suppliers in Thailand. Find updated business information on Thailand Agri Food companies.

ADVERTORIALS

    

อาหารสดใหม่ที่นานกว่าด้วย 'เครื่องแพ็กสุญญากาศ'เครื่องแพ็กสุญญากาศ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้น โดยจะดูดอากาศภายในถุงจนหมดไม่ให้มีอากาศหลงเหลืออยู่ แล้วทำการซีลปิดปากถุงทันที ซึ่งหากไม่ใช้วิธีนี้จะทำให้อากาศอยู่ภายในถุง และอากาศนั้นทำให้จุลินทรีย์ เชื้อรา ในอาหารเจริญเติบโต ทำให้อาหารบูดและขึ้นราไวมากขึ้นสาเหตุที่การเก็บรักษาอาหารด้วย เครื่องแพ็กสุญญากาศ ทำให้อายุความสดใหม่นานกว่าการเก็บรักษาแบบปกติ ดังนี้

1. เชื่อจุลินทรีย์และแบคทีเรียไม่สามารถเข้าไปสัมผัสอาหารได้ อาหารที่เก็บจะถูกรักษาอย่างมิดชิดภายใน อากาศเข้าไปไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปภายนอกและเป็นตัวการของการย่อยสลายบูดเสียของอาหารเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหารได้

2. ไม่เกิดการออกซิเดชั่น การออกซิเดชั่นเป็นการสูญเสียสภาพในระดับประจุของอะตอม แต่เราสามารถเห็นได้ชัด เช่น การเปลี่ยนสีของอาหารหรือผลไม้ ซึ่งมีออกซิเจนในอากาศเป็นตัวการ เมื่อเก็บในระบบสุญญากาศ พืชผักจึงไม่เปลี่ยนสีและเสื่อมสภาพช้ากว่าอยู่ภายนอก

3. ไม่สูญเสียน้ำหรือความชื้นภายในระเหยไปกับอากาศ ในกรณีเก็บพืชผักสด หรือ เนื้อ หากแช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดาจะเกิดการระเหยของน้ำภายใน แต่การเก็บแบบสุญญากาศจะไม่สูญเสีย

4. ป้องกันการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ได้ดี

5. ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนไม่ให้เติบโต ทำให้อาหารไม่เกิดการบูดเสีย โดยเฉพาะแบคทีเรียโบทูลินัม ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้อาหารบูด

6. ไม่มีความชื้นเข้าไปรบกวน ในกรณีเก็บของแห้ง เนื่องจากแม้แต่อากาศเข้าไปไม่ได้ ความชื้นที่มากับอากาศจึงไม่สามารถเข้าไปรบกวนอาหารได้ ทำให้อาหารที่เก็บคงความกรอบ แห้ง และไม่มีความชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อรา

7. รักษากลิ่นของอาหารเอาไว้ได้ดี เนื่องจากไม่ระเหยไปกับอากาศภายนอก

8. ป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหารที่มีไขมัน เนื่องจากกลิ่นเหม็นหืนเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดไขมันกับออกซิเจนในอากาศ

นี่คือ บางส่วนที่ทำให้การเก็บอาหารด้วย เครื่องแพ็กสุญญากาศ ทำให้อาหารมีคุณภาพคงอยู่ได้นานกว่าการเก็บแบบธรรมดา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า สร้างกำไรให้ผู้ประกอบการง่าย ๆ ได้อีกด้วย


ขอบคุณที่มาโดย Thunder Pack Service
ขอบคุณภาพโดย Shutterstock